• “F.H” Oğulları MMC
  • “Naxçıvan Məhsulları” MMC
  • “Şərur-3” MMC
  • “Araz 3” MMC
  • “Farma ŞAH” MMC
  • “Babәk Şәrab-2 Yeddilәr ASK” MMC
  • “MM” Ət Və Ət Məhsulları Müəsissəsi
  • “Ordubad Qənnadı Məhsulları” MMC